Niebo tego świata
- odtąd każdy rok
jest wygraną



Kobayashi Issa